Projekta plānošanas un attīstības etapi

Esam atvērti un sniedzam ieskatu mājokļu plānošanas, izstrādes un ieviešanas procesā

1. KĀRTA

UPLEVEL HOME attīstība

Ceļš no idejas līdz realizācijai

Kopš 2017.gada pieauga pieprasījums pēc energoefektīviem, racionāli plānotiem mājokļiem

2019 - 2021

Piemērotas zemes meklēšana

Rūpīgs darbs piemērotākā zemes gabala atrašanai

Q2-2021

Zemes iegāde

Atrasts un iegādāts labākais zemes gabals Pūces ielā 14, Rīgā

Q3-2021

Projektēšanas darbi

Uzsākts darbs pie projekta izstrādes un nepieciešamo atļauju saņemšanas

Q1-2022

Būvatļauja

Saņemta būvatļauja un apstiprināts būvniecības projekts minimālajā sastāvā

Q3-2022

Pabeigta projekta izstrāde

Pabeigts darbs pie visu projekta sadaļu izstrādes, uzsākta gala skaņošana

Q4-2022

Saskaņojums un būvdarbu sākums

Saņemts akcepts no visām inženierkomunikāciju iestādēm un RDPAD, uzsākti būvniecības darbi

Q2-2023

Ēkas karkass

Pabeigti ēkas pamati un gatavs ēkas karkass, turpinās pārējie darbi

Q4-2023

Pabeigti vispārceltnieciskie darbi

Turpinās ēkas iekšdarbi, atkarībā no laika apstākļiem, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi

Q1-2024

Ēkas nodošana ekspluatācijā

Pabeigti nepieciešamie darbi un ēka nodota ekspluatācijā

Q2-2024

Laimīgie īpašnieki

Jaunas kvalitātes dzīves sākums

2. KĀRTA

II.kārtas attīstība

papildus 10 mājokļi

Tika meklēta iespēja paplašināt projektu

2021

Piemērota zemes gabala meklēšana

Papildus I.kārtai, tika izsvērtas iespējas projektu paplašināt

Q4-2021

Zemes gabala iegāde

Iegādāts zemes gabals II.kārtas realizācijai Pūces ielā 16, Rīgā

Q1-2022

Projektēšanas darbu sākums

Uzsākti projekta izstrādes darbi

Q2-2022

Publiskā apspriešana

Organizēta un sekmīgi pabeigta projekta risinājumu publiskās apspriešanas procedūra

Q1-2023

Būvatļauja

Saņemta būvatļauja un apstiprināts būvniecības projekts minimālajā sastāvā

Q4-2023

Saskaņojumi un būvdarbu sākums

Saņemti nepieciešamie saskaņojumi un uzsākti būvniecības darbi

02-2024

Ēkas karkass

Pabeigti ēkas pamati un gatavs ēkas karkass, turpinās pārējie darbi

04-2024

Pabeigti vispārceltnieciskie darbi

Turpinās ēkas iekšdarbi, atkarībā no laika apstākļiem, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi

Q1-2025

Nodošana ekspluatācijā

Vispārceltniecisko darbu noslēgums, ēku nodošana ekspluatācijā

Q2-2025

Laimīgie īpašnieki

Jaunas kvalitātes dzīves sākums

Saņem aktualitātes

Ieraksti savu e-pasta adresi zemāk un piesakies jaunumu un aktualitāšu saņemšanai

This site is registered on wpml.org as a development site.