Rezervācijas noteikumi

Mājokļu tiešsaistes rezervācijas nosacījumi

Wiser Home, SIA, reģ. Nr. 40203316121, (turpmāk – Attīstītājs) piedāvā mājas lapu www.uplevel.lv un www.uplevelhome.lv (turpmāk abas kopā – Mājas lapas) apmeklētājiem (turpmāk – Lietotāji) rezervēt mājokļus tiešsaistē (turpmāk – Rezervācija).

Ar Rezervāciju Mājas lapu lietošanas laikā tiek saprasta izvēlētā mājokļa statusa maiņa no “Pieejams” uz “Rezervēts” pēc Lietotāja ievadītiem datiem un attiecīgu piedāvāto parametru izvēles.

Lietotājiem ir iespējams noteikt laika periodu dienās, cik ilgi izvēlētajam mājoklim tiek mainīts statuss no “Pieejams” uz “Rezervēts”. Maksimālais rezervācijas periods – 3 dienas.

Rezervācija šo noteikumu izpratnē nozīmē Lietotājam un Attīstītājam piešķirtu laiku, kad abas puses var vienoties par mājokļa iegādes darījuma nosacījumiem un attiecīgi noformēt vienošanos līguma vai rezervācijas vienošanās formā.

Lietotāji šo noteikumu izpratnē var būt fiziskas vai juridiskas personas.

Mājokļa statusa izmaiņas no “Pieejams” uz “Rezervēts” Mājas lapās var tikt atspoguļotas 72 stundu laikā pēc Rezervācijas veikšanas.

Attīstītājam ir tiesības atcelt Lietotāja rezervāciju bez atsevišķa brīdinājuma.

Rezervācijas veikšana tiešsaistē nerada nevienai no pusēm juridiska vai finansiāla rakstura saistības. Jebkuras attiecības starp pusēm tiek noteiktas tikai ar līgumu, vienošanos un citu juridiski noformētu dokumentu parakstīšanu.

Attīstītājs nodrošina, ka jebkuri Lietotāju ievadītie dati tiek apstrādāti saskaņā ar Attīstītāja noteikto Privātuma un sīkdatņu politiku.

Saņem aktualitātes

Ieraksti savu e-pasta adresi zemāk un piesakies jaunumu un aktualitāšu saņemšanai

This site is registered on wpml.org as a development site.